www.piroshop.com

Kormányrendelet   2011

Ebben a cikkünkben kigyűjtöttük számotokra a 173/2011.(VIII.24) kormányrendelet rátok vonatkozó fontosabb paragrafusait.


173/2011. (VIII.24.) kormányrendelet szerint:

103. §

(2) Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

(3) Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

107. §

(2) Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához.

108. §

(1) A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék közintézményben, középületben, sportlétesítményben, egyházi
intézményben, rendezvény helyszínéül szolgáló nyilvános helyen és „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyen
pirotechnikus irányításával használható fel.


(2) 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék tömegközlekedési eszközön nem használható fel, és csak zárt
csomagolásban szállítható.


(3) A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket január 5-ig a vevõ köteles
a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.


(4) Nagykorú személynek nem kell külön engedély 3. pirotechnikai osztályba tartozó tûzijáték terméknek
a (3) bekezdésben meghatározott időpontig történő – egy idõben összesen 3 kg nettó hatóanyag-tartalmat meg nem
haladó – birtoklásához, tárolásához.

34. §       

Magánszemély pirotechnikai terméket az alábbi előírások figyelembevételével tárolhat:

a) a pirotechnikai termék más tűzveszélyes anyaggal egy helyiségben nem tárolható,
b) el nem zárt pirotechnikai termék nem hagyható felügyelet nélkül,
c) lakásban a pirotechnikai terméket a birtoklásra nem jogosult személyektől elzártan kell tartani,
d) tetőtérben, alagsorban vagy pincében pirotechnikai termék nem tárolható,
e) a pirotechnikai termék károsodástól, csapadéktól, napfénytől, sugárzó hőtől, tűztől és akaratlan gyújtástól védve
tárolható,
f) elnedvesedett és utána kiszáradt, vagy sérült burkolatú pirotechnikai terméket, valamint olyan pirotechnikai
terméket, amelyen szagképződés, esetleg melegedés észlelhető, a többi pirotechnikai terméktől térben azonnal
el kell különíteni, az ilyen termék nem használható fel,
g) a pirotechnikai termék eredeti szerelési formája nem bontható meg, a pirotechnikai termék nem szerelhető szét,
h) a közvetlen, kézi gyújtással szerelt termék csak a gyújtóhelyet borító védősapkával mozgatható, és az akaratlan
gyújtástól védve szállítható,
i) egy lakóegységen belül összesen csak az egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék
tárolható.


A törvény nem tér ki a szállításra. A szállítás pedig nem egyenlő a birtoklással. Egy családtag, szomszéd vagy barát megkérhet, hogy ha már arra jársz, hozd el az övét is.Ha más termékét szállítod (viszed), akkor azt nem birtoklod. Ez egy "kiskapu" lehet a törvényben.

A szállítást az ADR szabályozza.


Termék keresés

Kosár tartalma

 x 

A kosár üres

Visszaszámlálás

A szilveszteri piró árusítás kezdete:
Web analytics, Visit tracker, Conversion rate optimization